Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten, gepubliceerde producten en prijzen hanteert Tafelpoten.nl de Nederlandse Wet- en Regelgeving. Deze overeenkomst is geldig voor elke bestelling en voor alle producten, geleverd of te leveren door Tafelpoten.nl Is er eventueel een aanvullende afwijkende schriftelijke overeenkomst met Tafelpoten.nl, dan prevaleren de voorwaarden in die overeenkomst boven de hier genoemde. Gaat U niet akkoord met deze overeenkomst dan dient u dit binnen 14 dagen na aankoop kenbaar te maken en het product terug te sturen in de originele ongeopende verpakking. U ontvangt dan het aankoop bedrag terug minus gemaakte en te maken kosten, zoals bijvoorbeeld de verzendkosten.

1. Prijzen en betaling

Al onze prijzen zijn in EURO, exclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, tenzij anders vermeld. Alle genoemde prijzen gelden onder voorbehoud. Goederen worden niet geleverd voordat het totaalbedrag van de bestelling (inclusief order-, verzendkosten en belastingen) door ons is ontvangen.
Uitzondering hierop is voor de in Nederland gevestigde bedrijven met een geldig KvK registratie en BTW nummer, waarvoor Tafelpoten.nl de mogelijkheid biedt om bij bestellingen boven de € 150.- om deze op rekening te bestellen met de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Het niet naleven van deze betalingscondities zal leiden tot een incassotraject waarbij er 15% incassokosten gerekend worden over het te laat betaalde bedrag met een minimum van € 40.- alsmede de op dat moment geldende boeterente zoals wettelijk vastgesteld. Tafelpoten.nl zal het incassotraject uitbesteden aan Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam.

N.B. Tafelpoten.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de bestelling te annuleren als blijkt dat na controle de opgegeven persoon- en/of bedrijfsgegevens niet waarheidsgetrouw en/of op andere wijze misleidend zijn.

2. Verzenden van bestellingen

Het verzenden van alle bestellingen van Tafelpoten.nl naar u, wordt door eigen beheer verzorgd. Nadat uw betaling door Tafelpoten.nl is ontvangen en indien het product voorradig is, zal uw bestelling binnen 5 werkdagen worden verzonden. Als een product niet op voorraad is, en bij leveringen buiten Nederland, kan de levertijd langer zijn dan 5 werkdagen, wij stellen u dan binnen enkele werkdagen op de hoogte over de te verwachten levertijd. Wij houden u tevens op de hoogte van de status van uw bestelling via e-mail. Zolang het product niet is verzonden kunt u, tenzij specifiek anders afgesproken, de bestelling geheel kosteloos annuleren.

3. Retourneren

Particulieren B2C

Bij de aankoop van producten via Tafelpoten.nl heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de zichttermijn). Deze zichttermijn start een dag nadat u de producten hebt ontvangen.

U heeft na annulering en kennisgeving nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen, mits in onbeschadigde, originele verpakking. U krijgt dan het volledige goederenbedrag, exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient u uw retour aan te melen via info@tafelpoten.nl.

Wilt u het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden en zorgvuldig om te gaan met het product. Mocht u besluiten de verlichting retour te zenden, zorgt u er dan voor dat wij deze in een zo origineel/oorspronkelijk als mogelijke staat terug ontvangen.

Mocht het product door ondeugdelijke verpakking van de retourzending beschadigd raken, dan kunnen hier voor u kosten aan verbonden zijn of indien u meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of u het wil houden) en daardoor schade aan het product ontstaat, dan bent u voor deze waardevermindering aansprakelijk.

Retourneren geldt alleen voor standaard-bestellingen gedaan via de webwinkel en niet voor speciale bestellingen waarvoor wij persoonlijk contact met u hebben gehad, dus alleen voor zogenaamde impulsaankopen. Voldoet u niet aan een of meer van de genoemde voorwaarden behouden wij ons het recht voor om een klein bedrag in te houden, ter dekking van eventueel gemaakte of nog te maken kosten.

Ten alle tijde zullen wij uw producten zorgvuldig verpakken om zodoende de producten zonder schade bij u af te leveren. Mocht er toch schade zijn, dan verzoeken wij u om dit na ontvangst van de levering te melden zodat wij een nieuw product voor u in bestelling kunnen nemen.

Let op! Voor goederen die voor u op maat worden gemaakt geldt dat deze niet kunnen worden geannuleerd / geretourneerd indien er geen beschadiging, productiefout of verkeerd geleverde maat is geconstateerd.
U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de producten totdat Tafelpoten.nl ze van u heeft ontvangen, producten moeten ons in dezelfde staat bereiken als u ze heeft ontvangen, inclusief eventuele toebehoren en de originele verpakking. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en retourzendingen die niet compleet zijn worden niet, of slechts gedeeltelijk vergoed.

Bedrijven B2B

Wij merken u aan als bedrijf als u een bedrijfsnaam en/of een BTW-nummer heeft ingevoerd tijdens het bestellen. Er kunnen ook andere factoren zijn waardoor wij u aanmerken als bedrijf zoals het bestelling op een adres waar een bedrijf gevestigd is.
Wanneer u als bedrijf een bestelling plaatst heeft u niet het recht om te retourneren of om te ruilen. Uiteraard kunt u contact opnemen met ons en zullen wij per situatie bekijken wat mogelijk is.

4. Annuleren

Bestellingen gedaan via de webwinkel kunnen, zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Zie punt 3 Retourneren en punt 2 Verzenden van bestellingen. Vergeet niet uw rekeningnummer en het bestelnummer te vermelden in uw email en retourzendingen.
Let op! Voor goederen die voor u op maat worden gemaakt geldt dat deze niet kunnen worden geannuleerd / geretourneerd indien er geen beschadiging, productiefout of verkeerd geleverde maat is geconstateerd.

5. Standaard bestellingen

Onder standaard-bestellingen worden verstaan, alle bestellingen van producten afgebeeld op de webwinkel van Tafelpoten.nl