Privacy Policy

Dit document verklaart de Privay Policy van Tafelpoten.nl en heeft alleen betrekking op de website www.tafelpoten.nl. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden met betrekking tot andere uitingen van Tafelpoten.nl ( hieronder genoemd Tafelpoten.nl ) of andere bedrijven verbonden aan Tafelpoten.nl . Welke informatie heeft Tafelpoten.nl nodig en hoe wordt deze informatie gebruikt?

Welke informatie heeft Tafelpoten.nl nodig en hoe wordt deze informatie gebruikt?

Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij een NAW-gegevens en e-mail adres nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van het verloop van uw bestelling. Het e-mail adres dat u invult bij uw bestelling, wordt alleen gebruikt om u te informeren over het verloop van uw bestelling. Het e-mail adres zal nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wat gebeurt er met mijn e-mailadres?

Tafelpoten.nl gebruikt uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze diensten. Bovendien verzamelen we gegevens om onze service te verbeteren. Geeft Tafelpoten.nl gegevens door aan derden?
Tafelpoten.nl geeft geen persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten Tafelpoten.nl die de gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken. De verkregen gegevens worden wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen uw gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

Wat doet Tafelpoten.nl om mijn gegevens te beschermen?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Ontvang ik e-mail van Tafelpoten.nl?

U ontvangt alleen e-mail van Tafelpoten.nl als u ons uw e-mailadres hebt gegeven en als u aangegeven hebt het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Tafelpoten.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het browsen geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Tafelpoten.nl Webshop, dan kunt u ons een e-mail sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.